Vad innebär en skruvpump?

En skruvpump är bra att använda som du behöver ha en pump för fritt flödande produkter. Du kan använda en skruvpump med de allra flesta konsistenser på det du ska pumpa. Det kan vara olika på vattenhalt, högvisköst, partikelrikt fibröst eller med gasinblandning. Det som är så bra med skruvpumpar är att de har en bra sugförmåga som kan hantera alla fritt flytande produkter och det upp till en viss volym. Sedan har den även en stor flexibilitet i varvtal. Denna typen av pump fungerar utmärkt inom olika branscher. Bland annat går den bra att använda inom livsmedelsindustrin, dryckestillverkning, läkemedelsindustrin, kemisk industri och kosmetisk industri. Ett företag som har denna formen av pumpar är Telfa. De erbjuder ett stort sortiment av olika sorters pumpar.

Skruvpumpar finns hos Telfa

Du som behöver en skruvpump, du ska kolla in Telfa och deras hemsida. Hos dem finns det inte bara skruvpumpar utan de har även andra sorter pumpar att erbjuda i sitt produktsortiment. Det är centrifugalpumpar, doseringspumpar, fatpumpar, slangpumpar, tankningspumpar och så vidare. Företaget har idag över 40 års erfarenhet av pumpar och aggregat till pumpar. De har produktspecialister samt att de har säljkontor på sex platser runt om i Sverige. Deras huvudkontor återfinns i Tranås. Företaget vill vara en ledande aktör på just pumpar som ska vara för kunder inom industrin och maskinbyggare. De besitter specialkompetens när det kommer till pumpar. Hos dem finns det mycket bra produkter samt att de är duktiga på att leverera snabbt och säkert. Besök deras hemsida för att se deras sortiment eller kontakta dem så kan de berätta mer om vad de kan göra för dig och ditt företag.